Заповідна Житомирщина (стр. 3 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4

81. Токовище. Рельєф ділянки глухариного току представляє типовий ландшафт Правобережного Полісся від відкритих лісових і чагарникових боліт до сухих соснових лісів на піщаних дюнах. На болотах росте журавлина, багно, осока болотна. За даними, багаторічних спостережень на токовищі токують 7-10 самців глухаря, які тут же гніздуються. Мета — збереження популяції глухаря, який занесений до Червоної книги України, та поширення природним шляхом.

82. Чернеча. Заказник розташовано на межі Правобережного Полісся і Лісостепу, у ньому зберігається та відтворюється природним шляхом типова для цього регіону флора і фауна. Територія заказника являється місцем оселення видри і ондатри. Боброві греблі підтримують стабільний рівень води в річці Вербці, притоці р. Случ. Тут гніздиться 25 видів водоплавних і болотних птахів, нараховується до 10 видів риб, численні плазуни та амфібії.

83. Щабель. Територія болота — одне із унікальних місць оселення бобрів, ондатри, видри. Гніздується багато видів болотних і водоплавних птахів. Є зарості валеріани, журавлини, брусниці, багна, аїру — цінних видів лікарських рослин.

Орнітологічні

84. Колонія чапель. У заказнику охороняється колонія чаплі сірої, близько 70 гнізд, яка розміщується біля берега Іршанського водосховища. В колонії відмічене гніздування 2-х пар великої білої чаплі.

85. На чаплях. В природному стані унікальний чапельник з великим поселенням сірої чаплі, понад 100 гнізд. Має науково-пізнавальне значення.

79. Тетерукове токовище. Заказник розташований на південній межі Житомирського Полісся та північній — Лісостепу. Являє собою багаточисленні болота — блюдця евмезотрофного і мезотрофного характеру, площею до 0,5-1,0 га, зарослих болотною рослинністю. Є рідкі для південної зони Полісся угруповання пушині піхвової, журавлини, сфагнума гостроконечного, що ростуть на південній межі свого ареалу. На суходолах росте сосна звичайна віком до 20 років та навкруги залишки колишніх поліських дібров сосни віком до 100 років. Заказник — один із найпівденніших ареалів тетеревиних токів на Україні. Є багаточисленні плазуни.

Гідрологічні

86. Бучмани. Урочище "Бучмани" — торфове болото, де в довоєнні та післявоєнні роки торф добувався кар'єрним способом, глибина кар'єрів від 2 до 4 м, розмір 40-80x300 метрів, які заповнені водою. Болото відіграє значну роль у підтриманні гідрологічного режиму р. Жерев та її притоків. Заросле болотною та водною рослинністю, вербою ламкою та козячою, створює сприятливі умови для оселення болотних і водоплавних птахів, є поселення бобрів і ондатри. Нараховується 15 видів, риб, плазунів та земноводних. Має науково-пізнавальне значення.

87. Вовчі острови. Болотний масив є регулятором рівня ґрунтових вод і водного режиму басейну р. Уборть. Місце оселення бобрів, ондатри, зустрічається видра. Гніздується багато видів болотних і водоплавних птахів, чорний лелека — вид, занесений до Червоної книги України. По болоту є зарості журавлини, багна, аїру, брусниці — цінних видів лікарських рослин. Нараховується до 30 видів риб, рептилій та земноводних.

88. Волосне. Сфагново-осокове перехідне болото з осоковими і злаковими угрупованнями, є регулятором рівня грунтових вод і водного режиму басейну р. Уж. Гніздуються болотні і водоплавні птахи, нараховується близько 10 видів рептилій, земноводних.

89. Галове. Низинне сфагново-осокове болото із осоковими і злаковими угрупованнями, є регулятором рівня ґрунтових вод і малих річок басейну р. Ірша, стабілізатором мікроклімату прилеглих територій. Гніздуються болотні і водоплавні птахи, нараховується близько 15 видів земноводних і плазунів.

90. Галове болото. Болотний масив, регулятор ґрунтових вод прилеглих територій, місце оселення ондатри і бобрів, водоплавної та болотної птиці. Нараховується близько 30 видів риб, земноводних та рептилій. Має наукове значення.

91. Зимник. Низинне сфагново-осокове болото з осоковими і злаковими угрупованнями, є регулятором рівня ґрунтових вод при-

леглих територій і витоками безіменних річок басейну р. Уборть. Гніздуються водоплавні та болотні птахи, нараховується до 20 видів риб, рептилій та земноводних. Є зарості багна, валеріани, аїру —

та інших видів лікарських рослин.

92. Клунище. Низинне мохово-сфагнове болото з осоковими групуваннями, є регулятором ґрунтових вод і водного режиму прилеглих територій. Гніздується багато видів болотних і водоплавних птахів, нараховується до 10 видів земноводних і плазунів. По краях болота є зарості багна, валеріани, аїру — цінних видів лікарських рослин.

93. Коморище. Болотний масив є регулятором рівня ґрунтових вод і водного режиму, стабілізатором мікроклімату прилеглих територій. Гніздується багато видів болотних і водоплавних птахів, нараховується до 10 видів рептилій і амфібій. По болоту — зарості журавлини, багна — цінних видів лікарських рослин.

94. Мисловичі. Низинне сфагново-осокове болото з осоковими і злаковими угрупованнями. Гніздуються болотні і водоплавні птахи, нараховується більше 10 видів рептилій, земноводних. Болото є регулятором рівня ґрунтових вод прилеглих територій, стабілізатором мікроклімату.

95. Можарівський. Заболочені ділянки, на пагорбах порослі сосною, березою, вільхою, осикою, є регулятором ґрунтових вод, стабілізатором мікроклімату прилеглих територій. Гніздується кілька видів водоплавних і болотних птахів, нараховується до 10 видів земноводних та плазунів. По болоту — зарості журавлини, багна, аїру — цінних лікарських рослин.

96. Речиця. Болотний масив, є регулятором рівня ґрунтових вод і водного режиму малих річок, стабілізатором мікроклімату прилеглих територій. Гніздується багато видів болотних і водоплавних птахів, нараховується більше 10 видів рептилій, земноводних. По болоту є зарості журавлини, багна, аїру — цінних видів лікарських рослин.

97. Сукачове. Низинне мохово-сфагнове болото з осоковими і злаковими угрупованнями, є регулятором водного режиму малих річок басейну р. Уж. Гніздуються болотні і водоплавні птахи, наряховується більше 10 видів рептилій і земноводних.

98. Сущанські ставки. Болотний масив, має водорегулююче значення. Місце поселення ондатри, бобрів, водоплавних та болотних птахів. Нараховується близько 30 видів риб, земноводних та рептилій. Має наукове значення.

99. Телячий мох-1. Верхове болото, яке є витоком безіменних річок, що регулюють водність р. Уборть. Щільні зарості верби ламкої та козячої, осоково-злакового різнотрав'я, місце оселення глухарів і тетеруків.

100. Телячий мох-2. Низинне мохово-сфагнове болото з осоковими і злаковими угрупованнями є регулятором водного режиму малих річок басейну р. Уборть. Гніздуються болотні і водоплавні птахи.

101. Чорний мох. Низинне мохово-сфагнове болото з осоковими і злаковими угрупованнями, є регулятором водного режиму малих річок басейну р. Уж. Гніздуються водоплавні і болотні птахи, нараховується більше 10 видів рептилій та земноводних.

102. Чорторийські озера. Озера поповнюються за рахунок іонних джерел. В комплексі з листяними і шпильковими насадженнями досить мальовничі. Мають наукове значення.

103. Щуче. Низинне сфагново-осокове болото з осоковими і злаковими угрупованнями, яке є регулятором ґрунтових вод прилеглих територій і водного режиму малих річок басейну р. Ірша. Гніздуються водоплавні і болотні птахи, є зарості багна, аїру, валеріани цінних видів лікарських рослин. Нараховується близько 18 видів земноводних і плазунів.

Геологічні

104. Камінне село. Заказник знаходиться в зандровій зоні Правобережного Полісся. Численні виходи на поверхню Українського кристалічного щита, скельних порід та валунів льодовикового періоду. Територія заказника характеризується підвищеним горбистим рельєфом з виходом на поверхню великих валунів. Формивалунів в архітектурному відношенні дуже різноманітні, мають вигляд сільських будинків. Заказник унікальний, має науково-пізнавальне значення.

Пам'ятки природи загальнодержавного значення

Ботанічні

105. Урочище "Корніїв". Насадження дуба різновічне — 40-120 років, насіннєвого походження, має добрі таксаційні показники. Росте на підвищеному плато Овруцько-Словечанського кряжу. Дуб скельний на Поліссі є реліктовим і має наукове значення.

106. Урочище "Модрина". Насадження модрини європейської на площі 12,0 га віком 130 і 170 років, лісові культури. Середній діаметр — 70-90 см. Запас на 1 га — 1200 м3. На площі 24 га в першому ярусі дубово-ясеневі насадження, в другому — граб, клен, вільха. Запас деревини на 1 га 120-370 м3. Багатий і різноманітний трав'яний покрив. Має наукове значення.

Пам'ятки природи місцевого значення

Ботанічні

107. Алея верб. Верби були висаджені у 1848 році задля розмежування володінь місцевих панів. В алеї є чотири верби, котрі на висоті 1.2 м від землі сягають 3.0-3.4 м в охопленні.

108. Віковий дуб. Велетенський екземпляр дуба черешчатого є одним з найбільших дерев району. Дерево збереглось оскільки слугувало орієнтиром на військових топографічних каргах.

109. Деревицькі модрини. Охороняються високобонітетні насадження модрини європейської віком 90 років, висотою 29 м, діаметром 36-38 см, повнотою 0.8-0.9.

110. Добринські дуби. Два велетенські екземпляри дуба черешчатого висотою понад 20 м та 4-5 м в охопленні, ростуть на старовинному козацькому цвинтарі.

111. Дуб "Велетень". Дуб віком близько 550 років, висоту 37 м, діаметром 210 см і широку здорову крону. Це пам'ятник правобережних лісостепових дібров.

112. Липка. Велетенська липа є залишком панського саду. Її вік становить приблизно 300 років, висота - 15 м, охоплення стовбура — 7.2 м. Дерево має велетенську крону, та про нього існує ряд народних переказів.

113. Окремі дерева липи дрібнолистої. Три дерева липи дрібнолистої віком 140 років, які мають добре розвинену крону, висотою 35 м, діаметром 95-100 см.

114. Романівські дуби. Охороняються високобонітні насадження дуба звичайного (черешчатого) віком 120 років, 25 м заввишки, діаметром 42-50 см, повнотою 0.8.

115. Сім лип. Урочище "Сім лип" є залишком колишнього панського двору Нікодима Бродовича. Охороняються сім екземплярів липи серцелистої віком 170 р. та один дуб черешчатий, молодший за віком. Висота лип близько 20 м, охоплення стовбура на висоті 1.3 м — 2-3 м. Місцеві селяни з цих дерев зрізають прути на вербну неділю.

116. Тополі Стебницького. Три велетенські дерева тополі білої віком 150-200 р. зростають на місці колишнього маєтку пана Стебницького. В охопленні стовбура на висоті 1.2 м від землі ці дерева сягають 3.95-4.45 м.

117. Урочище "Криниченька". Чотири дуби, віком близько 550 років, висотою 32-35 м, діаметром 210-215 см. В останні роки почали суховершити. В 15-20 м від них є джерело з надзвичайно смачною водою. Це пам'ятник колишніх правобережних поліських дібров.

118. Урочище "Тригір'я". Три дуби черешчаті, віком 500-550 років, висотою 37 м, діаметром 210-215 см, мають добре розвинену крону і здоровий стовбур. Залишки колишніх дібров на кордон Полісся і Лісостепу.

119. Урочище "Язвін-1" (одинокий дуб черешчатий 320 р.) Дуб віком 320 років, висотою 35 м та діаметром 170 см, насіннєвого походження, має добре розвинену крону, є залишком колишніх поліських дібров.

120. Урочище "Язвін-2" (одинокий дуб черешчатий 280 р.). Дуб віком 280 років, висотою 35 м, діаметром 170 см, насіннєвого походження, має добре розвинену крону, є залишком колишніх поліських дібров.

121. Урочище "Язвін-3" (одинокий дуб черешчатий 280р.). Дуб віком 280 років, висотою 20 м, діаметром 160 см, насіннєвого походження, з добре розвиненою кроною, є залишком колишніх поліських дібров.

122. Чорна береза. Один екземпляр берези темної висотою 12 м, що занесена до Червоної книги України.

Гідрологічні

123. Життєдайне джерело Богородиці. Криниця споруджена на природному джерелі чистої води, якість якої повністю відповідає параметрам ДГСТУ 2874-82 "Вода питна". Над криницею вбудований дерев'яний зруб з коловоротом та дашком, на нижній поверхні якого намальований образ Богородиці з немовлям. Криниця має велике релігійне та виховне значення, біля неї постійно здійснюються християнські обряди.

124. Радонові джерела. Унікальні підземні води з вмістом радону 120-180 еманів (14-18 помокюрі). В даний час працює три артезіанські свердловини глибиною 49,60 і 100 м, з дебетом води 9,12 і 16 м3 на годину. Має високі лікувальні властивості.

125. Суворівська криничка. Криничка обладнана на потужному джерелі чистої води, без домішок, вода виливається самотоком з-під бетонного ковпака. Цікавим є факт, що біля джерела тривалий час відпочивало військо Суворова.

Геологічні

126. Баранячі лоби. Скелі, мають мальовничий архітектурний вигляд. За своєю скульптурою це скелі-моноліти з червоного крупнозернистого граніту Коростенського порфировидного родовища. Разом з річкою Уж доповнюють ландшафт парку.

127. Велетенські котли. Скелі мають мальовничий архітектурний вигляд "котлів". За своєю структурою це скельний моноліт з червоного крупнозернистого граніту Коростенського порфіровидного родовища. Разом з р. Уж доповнюють ландшафт парку.

128. Виходи гранітів лизниківського типу. Охороняється унікальний тип граніту високої декоративної якості. Він має нерівномірне насичено-червоне або жовто-гарячо-рожеве забарвлення з чорними вкрапленими зернами біотиту.

129. Відслонення білокоровицьких кварцитів. Охороняється відслонення унікальних середньо - і дрібнозернистих кварцитів світлого рожевувато-сірого кольору.

130. Відслонення головинського габро. Охороняється північно-західна стінка кар'єру в родовищі унікального сірого середньозернистого габро.

131. Відслонення іризуючого лабрадориту. Охороняється західна стінка кар'єру в родовищі темного, зеленувато-сірого лабрадориту з крупними кристалами плагіоклазу, які відзначаються яскравою райдужною іридизацією.

132. Відслонення нижньопротерозойських конгломератів. Охороняється відслонення докембрійських конгломератів віком понад 1900 млн. р. які представляють великий науковий інтерес.

133. Відслонення пегматиту. Охороняються виходи крупної жили червоного і рожевого пегматиту з небаченими агрегатними скупченнями мусковіту.

134. Мальовничі скелі. Монолітні гранітні скелі-каньйони по обох берегах р. Тетерів, зарослі травою, чагарниками та поодинокими деревами.

135. Ольжині купальні. Історична назва "Ольжині купальні" пішли після того, як київська княгиня Ольга спалила м. Іскоростень (нині м. Коростень). Скелі мають мальовничий архітектурний вигляд. За своєю структурою — це скельний моноліт із червоного крупнозернистого граніту Коростенського порфіровидного родовища.

136. Скеля "Голова Чацького". Скеля являє собою моноліт сірого граніту на лівому березі р. Тетерів, шириною 120 м і висотою ЗО м над рівнем поверхні Житомирського водосховища. На самій вершині скелі виступу вигляді голови людини.

137. Скеля "Кам'яний гриб". Скеля являє моноліт із сірого граніту у вигляді гриба. Пам'ятка історичного минулого земної кори. Має наукове значення.

138. Скеля "Чотири брати". Скеля на правому березі р. Тетерів, шириною 150 м і висотою 20 м над рівнем річки. На скелі чотири вертикальні виступи у вигляді людських фігур.

139. Скеля Крашевського. Скеля-моноліт із сірого граніту у вигляді 40-45-метрової піраміди. Шари гранітних плит створюють неглибокі печери і ніші, які на загальному фоні скелі разом з навколишнім ландшафтом мають надзвичайно красивий вигляд. В ущелинах росте релікт флори третинного періоду — вудсія ельбська, занесена до Червоної книги України.

140. Флороносні пісковики. Флороносні пісковики з чіткими відбитками рослин третинного періоду. Мають науково-історичне значення.

Ботанічні сади

141. Ботанічний сад Державної агроекологічної академії України, м. Житомир. Заснований в 1933 році. Сад нараховує більше 300 видів деревних і чагарникових порід та понад 750 видів і форм трав'яних рослин. База наукових досліджень і практики студентів

академії.

Дендрологічні парки

142. Гладковицький. Дендропарк заснований в 1957 році. В ньому ростуть 73 види деревно-чагарникових порід, в тому числі 40 видів з інших ботаніко-географічних зон. За складом деревно-чагарникових порід дендропарк не має собі рівних на території Житомирської області. Має науково-пізнавальне значення.

143. Еліта. Дендропарк закладений в 1984 році за проектом Центрального республіканського ботанічного саду Академії наук України. Нині на території дендропарку і розсадника вирощується близько 300 видів і форм деревних та чагарникових порід, 250 з яких в умовах Правобережного Полісся в природному стані не ростуть. На території дендропарку збереглася алея із 26 лип 150-річного віку. Мета дендропарку — створення зони відпочинку, формування найбільш характерних ландшафтів Українського Полісся з введенням декоративних форм і видів, інтродукованих і випробуваних в ботанічних садах і дендропарках північної частини України.

144. Крошнянський дендропарк. Тут росте 28 видів деревних і 22 види чагарникових порід. Вік дерев різний — від 25 до 125 років. В дендропарку ростуть клени платановидний і прирічковий, кедр, туї та інші. Створено ялинові і тополеві алеї. Парк має значення як учбова база і місце відпочинку учнів сільськогосподарського технікуму.

145. Пілява. Дендропарк закладений в другій половині XIX ст. Росте 75 видів деревних і чагарникових порід, серед яких переважають бук, різні види клена і дуба, ялина, сосна, із чагарникових — спірея, айва японська, жасмин садовий та інші. Ділянка модрини європейської на площі 0,5 га, віком 100 років, доповнює дендропарк і складає єдиний комплекс. Має науково-пізнавальне значення.

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

146. Верхівнянський парк. Парк засіюваний на східній околиці с. Верхівня в роках. В даний час складається з річних насаджень місцевих порід. Зберігся палац, який разом з парком являє природно-історичну цінність. Тут у роках жив і творив Оноре де Бальзак.

147. Городницький парк. Парк заснований в роках одночасно з будівництвом Городницького фарфорового заводу. Парк перетинає р. Случ, на правому березі площа парку 9,8 га, на лівому — 11,2 га. В парку ростуть 42 деревних і 20 чагарникових порід, переважно місцевої флори.

148. Івницький парк. Парк заснований у другій половині XVIII ст. В 1923 році переданий в держлісфонд. Тут росте 615 дерев річного віку, переважно місцевих порід.

149. Новочорторийський парк. Парк заснований в роках. В 1920 році організовано зооветеринарний технікум. В парку ростуть річні дерева, переважно місцевих порід.

150. Трощанський парк. Парк заснований у роках. Після 1917 року парк увійшов до земфонду с. Трощі. За зовнішнім виглядом парк являє собою взірець садово-паркової архітектури з річними деревами дуба, ясена, клена. Збереглася 200-річна ялинова алея.

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення

151. Андрушівський парк. Заснований у першій половині XIX ст. Насадження верхнього ярусу річного, а другого — річного віку. Дендрологічний склад дерева місцевих порід. Використовується як місце відпочинку населення.

152. Бондарецький парк. Це колишня ділянка дубового лісу. Складається з 90-150-річних дубів, липи, клена, акації білої, ялини, тополі, каштанів та інших порід. Тут розташований табір відпочинку учнів.

153. Високівський парк. Парк закладений 25 жовтня 1963 року за ініціативою і проектом члена УТОП та колишнього голови колгоспу на відзнаку 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. В парку висаджено 106 видів деревно-чагарникових порід, встановлено обеліск із прізвищами односельчан, які загинули під час Великої Вітчизняної війни.

154. Вільхівський парк. Заснований в середині XIX ст. в центрі с. Вільха на березі р. Случ і добре зберігся тільки в центральній частині на площі 5 га. Це високопродуктивні річні насадження дуба черешчатого, клена гостролистого, липи, ясена, модрини європейської та інших. Решта площі засаджена сосною та білою акацією.

155. Грабчаковий ліс. Являє собою масив нехарактерних для Полісся грабових насаджень з цікавою орнітофауною, виходами корінних покладів лабрадорита, а також напівзруйнованим давньоруським поселенням, що мають певний інтерес для науки.

156. Дворищанський парк. Стародавній панський парк, закладений поміщиком в середині XIX ст. У парку зберігається унікальний масив вікових ліп з охопленням стовбура 2-3 м.

157. Демчинський. Парк це ділянка 170-річного дубового насадження повнотою 0,4-0,5. Насадження високопродуктивне, біологічно здорове. Використовується як місце відпочинку населення.

158. ім. Кутузова. Заснований в другій половині XVIII ст., у вигляді фортеці з ровами. Розташований над р. Ірша. Збереглися 200-річні дуби, в'язи, тополі.

159. ім. Міклухо-Маклая. До 1917 року парк належав поміщику Міклухо-Маклаю, брату відомого вченого дослідника-етнографа М. М. Міклухо-Маклая. Дендрологічний склад насаджень переважно із місцевих порід, 27 видів деревних і 17 чагарникових віком від 35 до 200 років. В парку висаджена алея знатними людьми міста і збудовано меморіальний комплекс загиблим воїнам і партизанам.

160. ім. Ю. Гагаріна. В парку росте 78 видів деревно-чагарникових порід, в тому числі близько тисячі дерев річного та 6 тис. 50-55-річного віку. В парку ростуть гінкго, 6ук червоний, каркас, модрини, дуби японський та вузьколистий, туї та інші. Парк використовується як місце відпочинку.

161. Кмитівський парк. Заснований в другій половині XVIII ст. Складається з місцевих деревних порід віком 150-200 років. В парку розміщена спецшкола-інтернат.

162. Коростишівський парк. Парк культури та відпочинку розташований на східній околиці міста, на лівому березі р. Тетерів. Заснований в 1860 році, насадження переважно з місцевих порід. В роках проведена реконструкція парку — збудована алея бойової рудової слави. Використовується як місце відпочинку населення.

163. Овруцький парк. Парк знаходиться в центрі м. Овруча. Насадження місцеві деревні та чагарникові породи віком 120-130 років. З західної частини обсаджений тополями віком 190 років, використовується як місце відпочинку.

164. Парк шкіроб'єднання ім. Ілліча. Парк заснований в другій половині XVII ст., реконструкції якого проводились в XVIII, XIX ст. і в 1946 році. Сучасний парк — це насадження річних дубів і 100-річних липових алей. Біогрупами ростуть клени, тополі.

165. Райгородоцький парк. Парк був закладений на початку XIX ст. і декілька разів проводились доповнення його, а тому насадження різнобічне. Тут росте 40 деревних і чагарникових, переважно місцевих, порід. Прикрасою парку є дворядна ялинова алея 200-річного віку. Має естетичне значення, місце відпочинку населення.

166. Турчинівський парк. Заснований у першій половині XIX ст. Дендрологічний склад з місцевих деревних порід віком 160-180 років. На території парку розміщено СПТУ-30.

167. Тютюнниківський. Парк заснований у першій половині XIX ст. Сучасний стан його — це залишки старого парку річного віку. Декілька порід дерев у вигляді алей ясена, білої акації, горіха грецького і сірого та окремих біогруп липи, клена гостролистого. В даний час поступово відновлюється учнями середньої школи с. Тютюнники.

168. Ушомирський парк. Парк заснований у першій половині XIX ст. на базі 150-річного дубового насадження. В минулому це красивий архітектурно оформлений парк із системою дев'яти ставків. Дендрологічний склад — 22 види деревних й 12 видів чагарникових порід віком 150-180 років. Використовується як місце відпочинку і розваг учнів школи-інтернату.

169. Червонський парк. Парк заснований у другій половині XIX ст. Насадження складається з 20 видів деревних, 4 видів чагарникових порід, здебільшого місцевих. Вік насаджень 120-220 років. Парк приваблює своїми сторічними алеями лип, каштанів, білої акації. Має естетичне значення, місце відпочинку населення.

170. Юлино. Парк заснований у другій половині XIX ст. і добре зберігся, в ньому росте 32 види деревно-чагарникових порід місцевої флори. Окрасою парку є річні алеї, висаджені липою, грабом та березою.

Додаток 1

Характеристики природоохоронних територій по районах Житомирської обл.

Район

заказники

пам’ятки природи

пам’ятки садово-паркового мистецтва

дендро-парки

загальнодержавного значення

місцевого значення

загальнодержавного значення

місцевого значення

загальнодержавного значення

місцевого значення

Андрушівський

Андрусівський ліс-1; Андрусівський ліс-2;

Нехворощ

Дуб "Велетень" Липка

Івницький

Червонський, Андрушівський

Баранівський

Баранівський

Окремі дерева липи дрібнолістої

Бердичівський

На чаплях

Райгородський; Демчинський; парк шкіроб'єднання ім. Ілліча

Брусилівський

Вол.-Волинський

Колонія чапель

Алея верб; Виходи гранітів лизниківського типу; Віковий дуб; Добринські дуби; Суворівська криничка; Тополі Стебницького; Флороносні пісковики; Чорна береза

Дворищанський парк; парк ім. Кутузова

Дзержин ський

Старочуднівсь кий; Довгий брід

Романівські дуби

Ємільчинський

Часниківський Забарський

Будки; Вовчі острови; Даньов; Липова ніч; Ольгине; Поломи; Старі грати; Телячий мох-2; Токов мох; Юзихівка

Житомирський

Діброва лісничого Вронського; Замок Терещенка; Над Тетеревом

Скеля Крашевсько го; Мальовничі скелі; Родонові джерела; Скеля "Голова Чацького"; Скеля "Чотири брати"; Урочище "Тригір"я"

Бондарецький; ім. Ю. Гагаріна

Крошнянський

Коростенський

Баранячі лоби; Барвенкове Волосне; Грунтозахісний стаціонар; Забране Мисловичі; Сукачове; Чорний мох; Щабель

Велетенські котли; Ольжині купальні

Ушомирський

Еліта

Коростишівський

Конвалія; Галове болото; Боброве болото

Відслонення пегматиту

Грабчаковий ліс; Кмитівський; Коростишівський

Лугинський

Дивлинський; Бучмани; Зажеревська дача; Липницький; Луганські дубняки; Радогощанський; Турейка

Любарський

Бучина; Чернеча; Чорторийські озера

Деревицькі модрини

Новочорто-рийський

Малинський

Галове; Гамарня; Клунище; Щуче

ім. Міклухо-Маклая

Народицький

Розсохівський

Нов.-Волинський

Туганівський; Городницький; Казява; Червоновільський

Ботанічна; Вересна; Кленовський; Михеївське; Сапожішський; Сторожівське

Модрина

Скеля "Кам'яний гриб"

Городницький

Пілява

Попельнянський

Жовтневе, Попільнянський ліс; Сущанські ставки

Радомишльський

Берви; Гута; Михеєвське; Радомишльський

Урочище "Криниченька"; Відслонення нижньопротерозойських конгломератів

Верхівнянський

Ружинський

Червоноармійський

Тетерукове токовище; Яремів ліс

Черняхівський

Відслонення головинського габро; Відслонення іризуючого лабрадориту; Життєдайне джерело Богородиці; Сім лип

Високівський

Чуднівський

Трощанський

Турчинівський; Тютюнниківський

Овруцький

Кутне; Дідове озеро

Березовий; Довгий мох; Заболоття, Зелений мох; Кам'яна гірка; Коморище; Красносілка; Крим'є; Можарівський плющ; Словечанський кряж; Токовище Хмелі

Корніїв

Язвін-1; Язвін-2; Язвін-3

Овруцький; Юлино

ГладкоВИЦЬкий

Олевський

Плотниця; Поясківський

Баньки, Білокоровицький; Верхова ділянка; Жубровицький; Замисловицький; Зимник; Ігорів брід; Камінне село; Микитче; Олевський; Путівець; Речиця; Стовпинський; Страхів; Телячий мох-1; Тересин; Харкові круги; Циганка; Чорний бусел

Відслонення білокоровицькнх кварцитів

СКЛАДАННЯ АНОТОВАНОГО СПИСКУ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.