Регистрация
Ссылка на сайт:
Пропозиції Студентської академічної ради щодо покращення навчального процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачать файлы:
29.11.2011 р. відбулося розширене засідання комісії з питань підвищення якості освіти Студентської академічної ради за участі ректора університету А. Ф. Павленка, в рамках якого Анатолію Федоровичу були презентовані ідеї щодо покращення навчального процесу, які він схвально оцінив і погодився на їхнє втілення в життя. Пропозиції, висвітлені нижче, є результатом аналізу різних методик викладання, що застосовуються в нашому університеті, збору пропозицій і зауважень викладачів і студентів, спілкування з випускником Оксфордського університету.

                         СТУДЕНТСЬКА

                    АКАДЕМІЧНА  РАДА

                                                                   Державного вищого навчального закладу

                                                                   «Київський  національний  економічний університет

                                                                   ім. Вадима Гетьмана»

 

                                              03680, м. Київ, проспект  Перемоги, 54/1., оф. 443 А  тел. 371-62-75,

    E-mail: sarkneu@ukr.net, www//sarkneu.at.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пропозиції Студентської академічної ради

щодо покращення навчального процесу в

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

29.11.2011 р. відбулося розширене засідання комісії з питань підвищення якості освіти Студентської академічної ради за участі ректора університету А. Ф. Павленка, в рамках якого Анатолію Федоровичу були презентовані ідеї щодо покращення навчального процесу, які він схвально оцінив і погодився на їхнє втілення в життя.  Пропозиції, висвітлені нижче, є результатом аналізу різних методик викладання, що застосовуються в нашому університеті, збору пропозицій і зауважень викладачів і студентів, спілкування з випускником Оксфордського університету.

 

 

 

 

Загальна концепція

Дати більший вибір студентові як саме отримувати знання, але створити жорсткіший контроль за результатами його роботи.

Семінари

I

           Проблеми, що існують:

 1. Часто лише незначна частина студентів має можливість відповісти на семінарі і проблема навіть не у балах, просто коли цілий семінар присвячений опитуванню кількох студентів у інших втрачається усякий інтерес до нього.
 2. Часто буває, що викладач дає забагато часу студенту на відповідь, і поки останній «згадує» його друзі шукають матеріал в книзі або підказують йому, або він бере книгу чи конспект і читає звідти, що часто зараховується як «відповідь».
 3. Часто, бажаючи дати можливість проявити знання усій групі, викладач використовує тести, але, як показує практика, якщо кількість питань менше 20, то часто виходить, що студенти, які не готувалися зовсім навгадували на більшу кількість балів, ніж їхні колеги, які  готувалися краще.

Ми пропонуємо:

Семінар починається з експрес-опитування теорії, не більше 1 хв. на студента (знає/не знає). Питання мають бути конкретними, при будь-яких спробах підглянути чи підказках ставиться 0.

 Очікуваний результат:

 1. За семінар опитують усі студенти.
 2. Така форма роботи краще показує справжні знання студента, оскільки в нього немає часу підглядати, він не має можливості відповідати абстрактно, оскільки питання стоїть конкретно.
 3. Опитування триває не усю пару, а отже, є можливість розглянути цікаві моменти, подискутувати, розглянути кейси тощо.
 4. На відміну від тестів, вгадати правильну відповідь немає можливості.

II

Проблеми, що існують:

 1. Увесь семінар присвячений зароблянню балів, тому він не цікавий, пріоритетом стає бал, а не розуміння сутності.
 2. Для отримання балу не потрібно пізнання, осмислення , достатньо переказати конспект чи підручник.
 3. Відсутність практичної складової під час проведення семінару.
 4. Нерозуміння студентами того, як і де може застосовуватись теорія, що вивчається.

Ми пропонуємо 1:

Викладач дає проблемне питання, для відповіді на яке потрібно володіти теоретичними знаннями, прочитати додаткові джерела і мислити творчо, питання, на яке важко знайти однозначну відповідь. Студенти дискутують між собою, намагаються прийти до вирішення питання. Коли вже здається, що вирішення знайдено, викладач показує непомічені студентами фактори, невраховані особливості, провокуючи продовження дискусії. Перед семінаром викладач дає список статей, публікацій, на основі яких можна буде вести дискусію, питання беруться на вибір викладача, або стандартизовані проблемні питання, які розробляє кафедра. За це вид роботи бали не ставляться.

Очікуваний результат:

 1. Студент розуміє, що ця частина семінару не для балів, а для нього, для отримання знань.
 2. Питання, що виносяться на дискусію є дійсно цікавими для студентів.
 3. Формат дискусії, спілкування, під час якого викладач і студенти на рівні, мотивує до більш глибокого опрацювання теми.
 4. Студент не боїться помилитись, він може висловлювати своє бачення, оскільки це не оцінюється.

Ми пропонуємо 2:

Для дисциплін, що мають практичне застосування, потрібно періодично (не менше 40% часу семінарських занять) проводити вирішення кейсів, ділові ігри тощо. Кейси і дискусії є взаємовиключними (не можуть проводитись в один і той же день), оскільки займають багато часу. Під час таких занять потрібно стимулювати колективну роботу, поділ на групи, де кожен повинен мати окремі обов’язки і потім відповідати за їх виконання.

Задачі можна брати в компаній, які працюють в тій чи іншій сфері, можливі реальні ситуації, які повинна вирішити компанія і які пропонуватимуться студентам.

 Очікуваний результат:

 1. Зацікавленість студентів до таких занять.
 2. Практична підготовка студентів.
 3. Вміння застосовувати теорію.
 4. Розуміння необхідності теорії.

IІІ

Ми пропонуємо:

На закінчення більшості семінарських занять потрібно писати есе (приблизно на 20 хвилин). Питання в есе повинні вимагати знання теоретичних основ, творчого підходу та додатково опрацьованої літератури.

Для предметів, які унеможливлюють написання есе в кінці кожного заняття, обов’язкове написання самостійної роботи.

Очікуваний результат:

 1. Есе - ще один ефективний метод контролю знань.
 2. Оскільки есе писатиметься в аудиторії, студент не зможе скачувати такі роботи з Інтернету або користуватися іншими додатковими джерелами.
 3. Формат есе передбачає, що студент навіть, якщо підгляне у підручник чи конспект не зможе використати це, оскільки для написання потрібні комплексні знання усього матеріалу і його переосмислення.
 4. Студенти навчаться думати, застосовувати теорію і грамотно викладати думки на папері.

Отже,  семінар складатиметься з таких складових:

 • експрес-опитування (до 30 хв.), передбачає оцінювання знань (виставляються бали);
 • дискусія з приводу проблемних питань або розв’язання кейсів, ділових (30 хв) (не оцінюється балами);
 • есе або самостійна робота ( 20 хв.), передбачає оцінювання знань (виставляються бали).

Модуль

Проблеми, що існують:

Масове списування теорії на модулях.

Ми пропонуємо:

Питання повинні бути складені таким чином, щоб відповісти на них можна було лише у випадку повного опрацювання матеріалу, тобто відповідь на кожне окреме питання повинна вимагати різностороннього знання питання, творчої інтеграції знань. Таким чином, навіть якщо студент подивиться в конспект чи в підручник, він не зможе списати правильну відповідь на максимальну кількість балів, якщо попередньо не опрацював весь матеріал комплексно.

Екзамен

Проблеми, що існують:

 1. Масове списування відповідей на екзаменах.
 2. Зазубрювання теорії.

Ми пропонуємо:

Питання на екзамен повинні носити творчий характер (за принципом есе), оскільки студент повинен продемонструвати не просто  знання теорії, а вміння використовувати її, комбінувати знання з різних тем та розділів для аналітичної, творчої роботи.

 

Очікуваний результат:

Студент не зможе списувати, оскільки питання має більш творчий, комплексний характер і для його написання потрібно володіти матеріалом комплексно, розуміти його і вміти синтезувати знання з різних тем для відповіді на питання.

Лекція

Проблеми, що існують:

 1. Відвідування лекцій для того щоб відмітили присутність.
 2. Студенти, які прийшли не для того щоб послухати лекцію, а для того щоб їх відмітили заважають слухати іншим.
 3. Часто викладачі читають лекції з листочка, як диктант, або дають те, що є  в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни чи підручнику, а звідси зникає цікавість у студентів слухати і вникати в матеріал.
 4. Більшість матеріалу, що чують студенти на лекції є новим для них і часто буває важко переосмислити, вловити цей матеріал одразу. В той же час, лектор пояснює вже наступний матеріал, для розуміння якого потрібно було вловити перший.

Ми пропонуємо:

 1. Не відмічати присутність студентів на лекції, оскільки їхня присутність не є запорукою того, що вони слухатимуть. Підвищувати відвідуваність краще цікавими лекціями, а не відмічанням. Адже мета   - отримання знань, а не відвідуваність.
 2. Викладачам потрібно переосмислити свою форму подачі лекцій, відмовитись від читання з листочка, відмовитись від переказування підручника чи навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни. А той мінімум, що на думку викладачів та кафедри студент повинен знати і що зараз часто диктується, як вибрана основа, пропонуємо надрукувати в електронному варіанті і розмістити на сайті, оскільки на лекції, де це все записується під диктовку нічого не запам’ятовується і вдома все одно доводиться перечитувати, а отже виходить, що на лекції студенти лише витрачають час на записування не маючи можливість переосмислювати матеріал.
 3. Починаючи із студентів першого курсу, запровадити новий формат. Студент повинен готувати тему до лекції, щоб під час лекції вільно володіти нею, вести дискусію, запитувати незрозумілі моменти.

Очікуваний результат:

 1. На лекції ходитимуть студенти, яким це цікаво. При тому, що їх буде менше, лекції стануть якіснішими.
 2. Студенти переосмислять сутність і призначення лекції.
 3. Студент приходитиме на лекцію вже маючи базу, основу, він уважніше слухатиме викладача і активно братиме  участь в обговоренні, запитуватиме незрозумілі і суперечливі, на його думку, моменти, матиме можливість для порівняння.

 

Дякуємо за співпрацю!

Зв’язатися з нами можна за електронною адресою sarkneu@ukr.net або звернутися в каб. 443а (1 навчальний корпус університету).

 Пожаловаться

Материал из рубрики: Тексты
5
рейтинг рассчитывается на оценке от 1 до 5

Мои другие материалы