Регистрация
Ссылка на сайт:
Інформаційна картка адміністративної послуги з прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення
Скачать файлы:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Гусятинського районного управління юстиції

19.08.2014 № 12-ОД

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

з прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

 

Реєстраційна служба Гусятинського  районного управління юстиції Тернопільської області

 

Центр надання адміністративних послуг Гусятинської  районної державної адміністрації

(Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Реєстраційна служба Гусятинського районного управління юстиції Тернопільської області

48201, вул. Шевченка, 4, смт. Гусятин, Тернопільська обл.

 

Центр надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації

48201, пр.-т Незалежності, 12, смт. Гусятин, Тернопільська обл.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

Реєстраційна служба Гусятинського районного управління юстиції Тернопільської області

Понеділок-четвер з 8:00 до17:15

П’ятниця з 8:00 до 16:00

Обідня перерва – з 13:00 до 14:00

Вихідний день: субота, неділя

Центр надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації     

Понеділок-четвер з 8:00 до17:15

П’ятниця з 8:00 до 16:00

Обідня перерва – з 13:00 до 14:00

Вихідний день: субота, неділя

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Реєстраційна служба Гусятинського районного управління юстиції Тернопільської області:

тел/факс (03557) 2-13-24, електрона адреса: reestrhus@ukr.net, адреса офіційного веб-сайту: www.obljust.te.ua

 

Центр надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації:

тел/факс (03557) 2-19-86, електрона адреса: відстня, адреса офіційного веб-сайту: http://www.oda.te.gov.ua/husyatynska

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Зміна найменування, мети (цілей) громадського об’єднання

1) заява довільної форми;                                                           2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про внесення змін, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання (у разі наявності статуту), та оформленого з дотриманням частини другої статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання».                                                                                 

Зміна особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання

1) повідомлення про зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання,  де зазначаються відомості про особу в обсязі, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про громадські об’єднання» (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 Закону «Про громадські об’єднання».

5.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до Центру надання адміністративних послуг або шляхом надсилання до центру надання адміністративних послуг поштою з описом вкладення.

6.

Платність або безоплатність адміністративної послуги, у разі платності зазначається розмір та порядок внесення плати, розрахунковий рахунок для внесення плат

Безоплатно.

7.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів.

8.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей до Реєстру громадських об’єднань

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Рішення про відмову у прийнятті повідомлення про зміну найменування, мети (цілей) громадського об’єднання:

1) за наявності підстав, передбачених частиною десятою статті 12 Закону України (крім порушення вимог статті 7 Закону України «Про громадські об’єднання»).

10.

Спосіб отримування відповіді (результату)

Шляхом звернення до Центру надання адміністративних послуг або поштою.

11.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

1. Закон України «Про громадські об’єднання».

2. Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2012  № 1845/5 «Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань».

12.

Примітка

Набирає чинності з 1 жовтня 2014 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

 Пожаловаться

Материал из рубрики: Документы
5
рейтинг рассчитывается на оценке от 1 до 5

Мои другие материалы